Pályázatok
 
Kedvezményezett neve: Gősfa Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Tanya-és Falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Falugondnoki busz beszerzése Gősfa községben

Szerződött támogatás összege: 14.999.080,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése történt meg. A falubusz beszerzésével a település hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez. Falugondnoki szolgáltatás ezer lakosnál kisebb településen működtethető.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.04.30.

Magyar Falu Program keretében nyertes pályázataink:

Kedvezményezett neve: Gősfa Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Temető fejlesztése (MFP-FFT/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Gősfa 37/2 hrsz-ú köztemető környezetének megújítása, parkolófelújítás, területrendezés

Szerződött támogatás összege: 4.997.132,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt tárgya Gősfa település közigazgatási területén, a 37/2 hrsz-ú ingatlanon található köztemető közvetlen környezetének rendezése, a parkolóként használt közlekedési felületek felújítása.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.06.30.

Kedvezményezett neve: Gősfa Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Eszközbeszerzés belterületi közterület karbantartására Gősfán

Szerződött támogatás összege: 6.081.617,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Az önkormányzat feladata a település belterületi közterületeinek, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, temető gondozása, karbantartása. A támogatásból a karbantartási munkák elvégzéséhez fűnyírótraktor, motoros fűkasza, szegélyvágó, fűnyíró, és utánfutó beszerzése valósul meg.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.05.31

 Kedvezményezett neve: Gősfa Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Gősfai játszótér fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 3.616.325,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A támogatás segítségével a település központjában, a faluházzal szemben egy korszerű és biztonságos játszótér kerül kialakításra, amely nemcsak a környezetet szépíti, hanem egyszerre több korcsoport számára is biztosítani tudja a hasznos szabadidő eltöltését. A projekt keretében beszerzésre kerül függeszkedős forgó, körhinta, kétszemélyes rugós játék, Mókus 2a. kombinált eszköz.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.

  

 Kedvezményezett neve: Gősfa Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Faluházak felújítása (MFP-FHF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Faluház belső felújítása Gősfán

Szerződött támogatás összege: 27.426.479,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A felújítás alapvető célja a központi közösségi teret meghatározó épület belső tereinek felújítása (burkolás, festés, belső ajtók cseréje, lámpatestek szerelése, vizesblokkok felújítása, radiátor és kazán csere).

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.10.31.

  

Kedvezményezett neve: Gősfa Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Felelős állattartás elősegítése (MFP-FAE/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Felelős állattartás elősegítése Gősfán

Szerződött támogatás összege: 710.777,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Gősfa Község Önkormányzata jelen pályázat keretében segítséget kíván nyújtani Gősfa község lakosságának a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására. A támogatás lehetővé teszi az ebek, macskák állatorvos által elvégzett ivartalaníttatását, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltását, valamint az ebek transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölését.

 A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.09.30.

 

Kedvezményezett neve: Gősfa Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése (MFP-AEE/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Gősfai háziorvosi rendelőbe eszközbeszerzés

Szerződött támogatás összege: 1.999.993,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A háziorvosi rendelő felszereltsége minimális, hiányos, illetve a jelenleg rendelkezésre álló eszközök elavultak, az ÁNTSZ követelméyeinek nem felelnek meg. Szükséges az új, korszerű eszközök beszerzése. A pályázati forrás nagy részét az alapvető orvosi eszközök, defibrillátor, EKG, vérnyomásmérő, stb. megvásárlására szeretnénk fordítani. A fennmaradó összeget pedig számítógép beszerzésére, ami nagyban hozzájárulna a nagy mennyiségű adminisztrációs munka gyorsabb, pontosabb elvégzéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.09.30.

 

 Kedvezményezett neve: Gősfa Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzése és közösségszervező bértámogatása (MFP-KEB/2021.)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségfejlesztő foglalkoztatása és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés Gősfán

Szerződött támogatás összege: 4.975.648,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Gősfa Község önkormányzata 1 fő napi nyolc órás közösségszervező foglalkoztatását tervezi a faluházban. A közösségszervező feladata összefogni a lakosságot, programok szervezésével közelebb hozni egymáshoz az idősebb és fiatalabb korosztályt. Mindennek a megvalósításához szükség van egy kulturált, megfelelő infrastruktúrával rendelkező intézményi háttérre. A támogatás keretében beszerzésre kerül 13 db bankettasztal a hozzátartozó 1 db tároló kocsival, valamint 80 db szék.
 

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.02.28.